Pasa de Hz a nm
Frecuencia:


Pasa de nm a Hz
Longitud onda:


Escala de colores MHz

Rangos: Supuesta escala de colores (basado en RGB Wikipedia)
 Rojo750  a  620 nm. = 400  a  483.87096774194 THz(Rango=83 THz / 130 nm)Oct.pri.: 0.00() a 0.00() MHz
 Naranja620  a  590 nm. = 483.87096774194  a  508.47457627119 THz(Rango=24 THz / 30 nm)Oct.pri.: 0.00() a 0.00() MHz
 Amarillo590  a  570 nm. = 508.47457627119  a  526.31578947368 THz(Rango=17 THz / 20 nm)Oct.pri.: 0.00() a 0.00() MHz
 Verde570  a  495 nm. = 526.31578947368  a  606.06060606061 THz(Rango=79 THz / 75 nm)Oct.pri.: 0.00() a 0.00() MHz
 Azul495  a  450 nm. = 606.06060606061  a  666.66666666667 THz(Rango=60 THz / 45 nm)Oct.pri.: 0.00() a 0.00() MHz
 Indigo450  a  420 nm. = 666.66666666667  a  714.28571428571 THz(Rango=47 THz / 30 nm)Oct.pri.: 0.00() a 0.00() MHz
 Violeta420  a  380 nm. = 714.28571428571  a  789.47368421053 THz(Rango=75 THz / 40 nm)Oct.pri.: 0.00() a 0.00() MHz


Escalado de una frecuencia: (x2) hasta 48 veces:
Frecuencia:


Escalado de una frecuencia: (/2) hasta 48 veces:
Frecuencia: